• dd
 • Nhà thuốc Tâm An
 • Nhà thuốc Tâm An 2

Vitamin và khoáng chất

 • Tên thuốc: Growbio viên nhai

  Dạng bào chế: Viên nhai

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Việt nam

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Royal panacea

  Dạng bào chế: Dạng siro

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Hàn Quốc

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Serimole

  Dạng bào chế: Viên nang

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Hàn Quốc

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Phil Bone-Care

  Dạng bào chế: Viên nang

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Phil interpharma

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Ferosmin

  Dạng bào chế: Viên nang

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Hàn Quốc

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Fecafovit

  Dạng bào chế: Viên nang

  Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm Mê Linh

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Dotacrom

  Dạng bào chế: Viên nang

  Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm Đông Nam

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Bonemass T

  Dạng bào chế: Viên nén bao phim

  Nhà sản xuất: Celogen Pharma Pvt., Ltd

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Alfa Care

  Dạng bào chế: Viên nang

  Nhà sản xuất: Soft Health Creations Pvt., Ltd.

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Acnotin 20mg

  Dạng bào chế: Viên nang

  Nhà sản xuất: MEGA LIFESCIENCES LTD.

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Zinxime

  Dạng bào chế: Dạng gói bột

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Ấn Độ

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Zinciator

  Dạng bào chế: Dạng gói bột

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại IAP

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Biolife Up kid

  Dạng bào chế: Dạng gói bột

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại viện dược liệu Hà Nội

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Tokkao

  Dạng bào chế: Dạng gói bột

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại IAP

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Supvizinc

  Dạng bào chế: Dạng gói bột

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Hải Dương

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Nature Ssirom

  Dạng bào chế: Viên nang

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Hải Dương

  Giá: Vui lòng liên hệ

   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9