• dd
 • Nhà thuốc Tâm An
 • Nhà thuốc Tâm An 2

Thuốc kháng sinh - Kháng nấm - Kháng virus

 • Tên thuốc: Cefnaxl 300mg

  Dạng bào chế: Viên nang

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Ấn Độ

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Cefiget SR

  Dạng bào chế: Dạng siro

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Pakistan

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Claritek 250mg

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Pakistan

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Rovanten 100mg

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Ấn Độ

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: R-tist

  Dạng bào chế: Dạng siro

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Ấn Độ

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Pragati

  Dạng bào chế: Dạng gói bột

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Ấn Độ

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Osarox

  Dạng bào chế: Dạng siro

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Pakistan

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Ofiss 200mg

  Dạng bào chế: Viên nang

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Ấn Độ

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Itcure

  Dạng bào chế: Viên nang

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Ấn Độ

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Hasanclar 250mg

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Việt Nam

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Gamincef 100mg gói

  Dạng bào chế: Dạng gói bột

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Ấn Độ

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Rovamycine 3.M IU

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Sanofi Aventis

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Remeclar 500mg

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Cyprus - Châu Âu

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Ampicilin 500mg TW1

  Dạng bào chế: Viên nang

  Nhà sản xuất: Trung ương 1

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Orelox 100mg

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Sanofi Aventis

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Ofus Tables 200mg

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: DP ICA

  Giá: Vui lòng liên hệ

   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9