• dd
 • Nhà thuốc Tâm An
 • Nhà thuốc Tâm An 2

Thuốc nội tiết

 • Tên thuốc: Cyclo progynova 2mg

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Bayer

  Giá:

 • Tên thuốc: Climen

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Bayer

  Giá:

 • Tên thuốc: Glucobay 100mg

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Bayer

  Giá:

 • Tên thuốc: Glucobay 50mg

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Bayer South East Asia Pte., Ltd.

  Giá:

 • Tên thuốc: Marvelon

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Organon

  Giá:

 • Tên thuốc: Rigevidon

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Hungari

  Giá:

 • Tên thuốc: Nolvadex 10mg

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Thụy Điển

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Naphalevo

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Nam hà

  Giá:

 • Tên thuốc: Crestor 10mg

  Dạng bào chế: Viên nén bao phin

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Anh

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Gliclazide 80mg

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Domesco

  Giá:

 • Tên thuốc: Colchicine

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Traphaco

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Zidenol 80mg

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: ICA

  Giá:

 • Tên thuốc: Adagrin

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Dược phẩm ICV

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Gricophase 500mg

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Dược Hà tây

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Diamicron MR 30mg

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Les - Pháp

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Novynette

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Gedeon Richter Plc.

  Giá:

   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6