• dd
 • Nhà thuốc Tâm An
 • Nhà thuốc Tâm An 2

Thuốc nội tiết

 • Tên thuốc: Novynette

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Gedeon Richter Plc.

  Giá:

 • Tên thuốc: Xatral SR 5mg

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Sanofi - Pháp

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Yasmin

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Bayer

  Giá:

 • Tên thuốc: Andriol testocaps

  Dạng bào chế: Viên nang

  Nhà sản xuất: Schering - Đức

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: CoAmaryl 2mg/500mg

  Dạng bào chế: Viên nén bao phin

  Nhà sản xuất: sanofi-Hàn Quốc

  Giá:

 • Tên thuốc: Mifestad 10

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Stada

  Giá:

 • Tên thuốc: Sufi

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Hậu giang

  Giá:

 • Tên thuốc: Fordia 500mg

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: United pharma

  Giá:

 • Tên thuốc: Simvahexal 10 mg

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Đức

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Lindynette

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Gedeon - Hungary

  Giá:

 • Tên thuốc: Fenohexal 200mg

  Dạng bào chế: Viên nang

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Đức

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Lindynette 20

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Gedenon - Hungary

  Giá:

 • Tên thuốc: Clostibegyt

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Ai cập

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Duphaston

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Solvay - Pháp

  Giá:

 • Tên thuốc: Zocor 10mg

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Merck - Anh

  Giá:

 • Tên thuốc: Profertil 50mg

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Indonesia

  Giá: Vui lòng liên hệ

   1 | 2 | 3 | 4 | 5