• dd
 • Nhà thuốc Tâm An
 • Nhà thuốc Tâm An 2

Thuốc chống dị ứng

 • Tên thuốc: Erolin 10mg

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Hungary

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Loratadine 10mg Traphaco

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Traphaco

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Histamed

  Dạng bào chế: Dạng siro

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Philipin

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Deslotid

  Dạng bào chế: Dạng siro

  Nhà sản xuất: Dược phẩm OPV

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Fexofast 60mg

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Boston Việt Nam

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Fexihist

  Dạng bào chế: Dạng siro

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Ấn độ

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Arsiba

  Dạng bào chế: Dạng siro

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Thái Lan

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Xyzal

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Ý

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Zyrtec 10mg

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Ý

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Clarityne 60ml

  Dạng bào chế: Dạng siro

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Indonesia

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Ticevis

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Ship

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Zyrrigin SR

  Dạng bào chế: Dạng siro

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Thái Lan

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Lorastad 10mg

  Dạng bào chế: Viên nén

  Nhà sản xuất: Stada

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Opelodil

  Dạng bào chế: Dạng siro

  Nhà sản xuất: Dược phẩm OPV

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Axofen SR

  Dạng bào chế: Dạng siro

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Ấn Độ

  Giá: Vui lòng liên hệ

 • Tên thuốc: Allor SR

  Dạng bào chế: Sạng siro

  Nhà sản xuất: Sản xuất tại Ấn độ

  Giá: Vui lòng liên hệ

Back   1 | 2 | 3 | 4